Connect with us

Actualitate

EXCLUSIV/Atunci când nulitățile organizate fură munca și ideile altora pentru a-și clădi organizații fantomă („viitorul aparține”, cui aparține „europol”?)

Comisarul

Publicat

pe

În fuga după membrii, bani și favoruri de la „stăpânul suprem”, unele organizații „sindicale” precum europol (viitorul le aparține), nu se dau în lături de la nimic. Într-o postare recentă, din 6 martie, „echipa sindicatului europol” susține că potrivit art. 31[1] din Legea nr. 360/2002 polițiștii aveau dreptul la o locuință… și așa o țin langa. Deși, textul privind sprijinul pentru acordarea unei locuințe proprietate pentru polițiști, e prevăzut în cuprinsul art. 32[2] din Legea nr.360/2002. Dar, unde nu-i cunoaștere, nu e nici putere (http://sindicateuropol.ro/politistii-vor-putea-sa-isi-transforme-compensatia-de-chirie-in-rata-la-banca/) Dar, pentru falsorii în sindicalism de la Europol, nimic nu contează în goana după membrii și privilegii.

Ei bine, aceste demersuri au fost pornite de Sindicatul „Diamantul” și Alexandru Firicel (membru SPRD): dsoar TMB-SCAF 45639/3/2015 – https://www.incisivdeprahova.ro/2018/01/31/exclusivinca-odata-tmb-scaf-arata-ca-ordinele-mai-sunt-lipsite-de-eficienta-juridica-fata-legii/ – încă din anul 2015, continuând în anul 2016 iar în anul 2017 acest demers fiind intensificat…

Și, ca să fim onești, stimați „sindicaliști” cu viitoul în față dar negru, sindicatul ProLex a fost cel care a solicitat primul, MAI-ului, să respecte art. 32 din Legea nr.360/2002 și art.17[3] din OUG nr.30/2007.

Deci, data viitoare, înainte să vă mai bateți cu cărămizile în piept că voi faceți și dregeți, aveți bunul simț să faceți verificări, ca niște polițiști adevărați (că tot vă erijați voi în „reprezentanți ai polițiștilor”) nicidecum în „babe guralive” de pe marginea șanțului așa cum ne-ați arătat că faceți în prezent: furați munca unora ca să nu zică membrii voștrii (parcă aveați vreo 500 de polițiști și restul împrăștiați, de pe la alte sindicate, prin federația Publisind… sincer, în opinia mea, nu prezentați un interes).

Și, apropos: „Diamantul” nu a stat mereu la masa negocierilor și nu a fost invitat la „cine de taină” în pseudo-ședințele de dialog social/bilanțuri precum europol/publisind. De ce? Fiindcă SPR „Diamantul” nu a „pupat” niciodată șefi.

Sincer! Ca și sindicalist dar, mai ales, polițist, îmi e rușine să am astfel de „colegi de breaslă”! Și, abia aștept să mă dați în judecată, să arăt tuturor documentele pe care le dețin (aici nu îmi permite spațiul electronic să aduc mai multe dovezi). Să vadă toată lumea cum mințiți susținând că, citez: „Acest drept nu a fost niciodată aplicat şi asta în mare măsură din vina organizaţiilor sindicale care s-au concentrat pe alte chestiuni în loc să solicite aplicarea a ceea ce deja există în lege”!

Alexandru Firicel – președinte teritorial SPR „Diamantul” Secția 13 Poliție

[1] Articolul 31(1) Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care își are domiciliul și care nu deține locuință proprietate personală în acea localitate, nici el și nici soția/soțul acestuia, în situația în care nu i se poate asigura spațiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensație pentru chirie de până la 50% din salariul de bază.———–Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004.(1^1) Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care își are domiciliul, dar care nu deține locuință proprietate personală în acea localitate, nici el și nici soția/soțul acestuia, în situația în care nu i se poate asigura spațiul de locuit corespunzător, poate beneficia de compensația lunară pentru chirie, prevăzută la alin. (1), în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului afacerilor interne, însușite de către conducătorul unității din care face parte polițistul, la solicitarea acestuia. ———–Alin. (1^1) al art. 31 a fost modificat conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii „Ministerul Administrației și Internelor” cu denumirea „Ministerul Afacerilor Interne”.(2) Soțul sau soția polițistului mutat/mutată în interesul serviciului în alta localitate, care a fost încadrat/încadrată în muncă și a întrerupt activitatea datorită mutării împreună cu soțul sau soția, are dreptul la o indemnizație lunară de 50% din salariul de baza al polițistului, până la o nouă angajare sau până la prestarea unei alte activități aducătoare de venituri, dar nu mai mult de 9 luni.(3) Abrogat.———–Alin. (3) al art. 31 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004.(4) De indemnizația lunară prevăzută la alin. (2) beneficiază și soțul sau soția care, la data mutării polițistului, era înscris/înscrisă, în condițiile legii, ca șomer, dar numai după expirarea termenului de plata a ajutorului de șomaj, stabilit prin lege.(5) Cuantumul compensației prevăzute la alin. (1) și condițiile de acordare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului afacerilor interne.———–Alin. (5) al art. 31 a fost modificat conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii „Ministerul Administrației și Internelor” cu denumirea „Ministerul Afacerilor Interne”.

[2] Articolul 32(1) Polițistul va fi sprijinit în construirea sau cumpărarea, o singura data în timpul carierei, a unei locuințe proprietate personală în localitatea în care își are sediul unitatea de poliție la care este încadrat, în condițiile legii.(2) Abrogat.————Alin. (2) al art. 32 a fost abrogat de art. 10 din LEGEA nr. 562 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.169 din 9 decembrie 2004.(3) Criteriile și condițiile de sprijin prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.———–Alin. (3) al art. 32 a fost modificat conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii „Ministerul Administrației și Internelor” cu denumirea „Ministerul Afacerilor Interne”.

[3] Articolul 17(1) Personalul Ministerului Afacerilor Interne*) se compune din: funcţionari publici, poliţişti – funcţionari publici cu statut special, cadre militare în activitate, personal contractual, precum şi soldaţi şi gradaţi voluntari.(2) Din efectivele Ministerului Afacerilor Interne*) fac parte şi elevi şi studenţi înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ proprii, în condiţiile legii.(3) Personalul Ministerului Afacerilor Interne*) se supune prevederilor legale care îi reglementează activitatea.(4) Personalul din Ministerul Afacerilor Interne*) poate beneficia, ca măsură de protecţie socială, de înlesniri în folosirea amenajărilor recreative şi sportive din dotarea ministerului, similare celor acordate cadrelor militare în activitate, stabilite prin ordin al ministrului.(5) Ministerul Afacerilor Interne*) poate desfăşura programe pentru construirea de locuinţe, proprietate a personalului instituţiei, din fondurile beneficiarilor, pe terenuri disponibile proprietate publică a statului, aflate în administrarea ministerului.(5^1) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile componente subordonate, poate închiria, pe perioadă determinată, în condiţiile legii, spaţii locative necesare cazării personalului propriu, ce se dau în folosinţă gratuită poliţiştilor şi cadrelor militare în activitate care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 31 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 360/2002privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi de art. 20^1 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 80/1995privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. Structurile componente subordonate, criteriile şi condiţiile de închiriere şi repartizare a spaţiilor locative se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne*).————Alin. (5^1) al art. 17 a fost introdus de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 2 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 9 septembrie 2009.(6) Terenurile prevăzute la alin. (5) se trec, în condiţiile legii, din domeniul public în domeniul privat al statului, proprietarii locuinţelor dobândind, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, un drept de folosinţă oneros asupra terenurilor pe durata existenţei construcţiilor.(7) Personalului Ministerului Afacerilor Interne*) trimis la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României şi la organismele internaţionale specializate din străinătate, precum şi ofiţerilor de legătură le sunt aplicabile dispoziţiile legale privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.(8) Pe timpul participării la misiunile forţelor prevăzute la art. 5, efectivelor Ministerului Afacerilor Interne*) le sunt aplicabile dispoziţiile legale privind personalul trimis în misiune temporară în străinătate.(9) Ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură desemnaţi de către ministrul afacerilor interne*) sunt trimişi la post în condiţiile prevăzute în ordinul de numire, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.

art. 06.03.2018

articol chirii 2016

articol din 30.07.2017

Rasp MAI_ca_exista_OMAI_sprijin_locuinte_129-2010

Rasp MAI_nu_exista_OMAI_sprijin_locuinte_15_04_2015

Rasp Firicel locuinte

rasp IGPR

rasp MAI dir.ev.pers.

Rasp_PCAB_clasare_ajutor_cumparare_locuinte

raspuns AL.IOAN CUZA

Raspuns ANITP

raspuns DRPCIV

Raspuns MAI-DGJ

raspuns ministerul dezvoltarii

Raspuns_DGA

rASPUNS_dgpASAPOARTE

Raspuns_negativ_Sv_Log-DGPMB_acordare_sprijin_locativ

Raspuns_negativ_Sv_Log-DGPMB_schimb_locuinte

Raspuns_Premier – transmitere_la_MAI_identificare_proiect_ajutor_locuinta – art.32 StatutulPolitistului

Raspuns_Primaria_generala_trimitere_catre_SSLAG_29.05.2015

Raspuns_PS4_din_08.06.2015

Sesizare SPRD nr.711MSdin 17.07.2017

Solicitare_ajutor_cumprare_loc-Rasp_MAI_din_02.07.2015-NEGATIV

Parteneri

Articole noi

ActualitateO oră ago

Final dramatic în meciul pentru bronz dintre România și Olanda! Ce s-a întâmplat de fapt pe teren în ultimele minute. Detalii de ultimă oră / Comisarul de Prahova

România a pierdut cu 20 la 24 în meciul pentru medaliile de bronz în faţa Olandei, după ce în prima...

Actualitate3 ore ago

EXPLOZIV/CIRCUL SE INTOARCE! INRARE LEBERA, BILETE GRATIS!/LUNI – 17.12.2018, orele 13.30

CIRCUL SE INTOARCE! INRARE LEBERA, BILETE GRATIS!, conform colegilor de la Incisiv de Prahova. Florea Daniel, liderul sindicatului Pro-Lex este...

Actualitate3 ore ago

Breaking news. Se închid școlile! Vezi unde și pentru cât timp / Comisarul de Prahova

Școlile din Timiș vor fi închise luni și marți din cauza fenomenelor meteo extreme. Este posibil, ca și în alte...

Actualitate5 ore ago

Probleme pentru o companie din România, cu mii de angajați. Situația ciudată în care a ajuns colosul energetic / Comisarul de Prahova

Acest lucru se întâmplă din cauza cantităţilor mici de apă de pe Dunăre şi de pe râurile principale, mult mai...

Actualitate8 ore ago

A fost terminată o nouă autostradă. Se poate merge deja pe ea / Comisarul de Prahova

Reprezentanţii CNAIR au recepţionat lucrările la sectorul de autostradă Bucureşti – Ploieşti, km 0+000 (Intersecţie Petricani) – km 3+325, Nod...

Actualitate10 ore ago

Pensiile în pericol! Guvernul Dăncilă în colaps! Ce urmează să se negocieze! Toți românii sunt vizați / Comisarul de Prahova

Ei bine, acum se vor purta negocieri intense cu UDMR pentru că legea pensiilor este în pericol. Noul ministru al...

Actualitate12 ore ago

Surpriză uriașă la Kanal D! FINAL de Exalton! S-a aflat cine va pleca acasă cu cei 100.000 de euro / Comisarul de Prahova

Surpriza zilei de sâmbătă a fost Alin Andronic, care deşi grav accidentat la genunchi, a decis să concureze pe semnătură...

Actualitate14 ore ago

Liviu Dragnea pregătește marea lovitură. Conducerea PSD, convocată. Anunț de ultimă oră! / Comisarul de Prahova

Secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu, afirmă că, duminică, la Consiliul Naţional al social-democraţilor, preşedintele partidului, Liviu Dragnea, va transmite...

Actualitate16 ore ago

EXCLUSIV Lovitură de teatru în licitația uriașă făcută de Primăria lui Firea. Cine se bate pentru 200 de milioane de euro / Comisarul de Prahova

Iată ce cerinţă obligatorie are PMB cu privire la afacerile pe care le derulează un potenţial ofertant, potrivit anunţului din...

Actualitate18 ore ago

Complet neașteptat! Cine a fost desemnat BĂRBATUL ANULUI 2018 în România și cât de bogat este / Comisarul de Prahova

Smiley a primit premiul în cadrul Galei Unica, şi i-a surclasat pe Cove şi Vladimir Drăghia. La aceeaşi categorie, Bărbatului anului...

Actualitate20 de ore ago

Video. Poliția română a ars sute de milioane de euro. Motivul este INCREDIBIL! / Comisarul de Prahova

Patru tone de droguri de risc şi de mare risc, substanţe stupefiante confiscate în dosare penale din ultimii ani, au...

Actualitate22 de ore ago

Cum să înmulțești banii familiei. Metodă testată / Comisarul de Prahova

Dobânzile la depozitele în lei atrase de la populație au tot scăzut, în ultimii ani, acum randamentul mediu fiind de...

Actualitate24 de ore ago

Avertisment dur. Legea care scoate România in Europa. Riscăm să ratăm tot / Comisarul de Prahova

Evitarea iniţiativelor legislative care afectează continuarea procesului de curăţare a bilanţurilor instituţiilor de credit este una dintre măsurile prevăzute în...

ActualitateO zi ago

Ungaria ne-a dat lovitura. România este scoasă din joc. / Comisarul de Prahova

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat vineri că depozitele offshore de gaze naturale ale Ciprului ar putea deveni...

ActualitateO zi ago

Dezastru social. Câți tineri vor să emigreze din România. Care sunt motivele / Comisarul de Prahova

Un sondaj realizat de în 9 ţări din Europa relevă date îngrijorătoare pentru ţara noastră.  47% dintre tinerii români cu...

UncategorizedO zi ago

Cizmele – piesele cheie in anotimpul rece

Iarna, frigul porneste de la picioare, asa ca trebuie sa ne alegem incaltamintea bine, astfel incat sa ne tina de...

ActualitateO zi ago

Pericol nuclear la granițele României! Rusia, implicată / Comisarul de Prahova

Bulgaria, cea mai săracă ţară din Uniunea Europeană, vrea să relanseze proiectul centralei nucleare de la Belene în condiţiile în...

ActualitateO zi ago

S-a aflat! Dăncilă are probleme! Ce a făcut premierul la Bruxelles / Comisarul de Prahova

Institutul pentru Politici Publice (IPP) a sesizat vineri, 14 decembrie 2018, Agenţia Naţională de Integritate (ANI) cu privire la o...

ActualitateO zi ago

Românul din Silicon Valley care a avut ocazia de a ajunge multimilionar! Cum a ratat această șansă de două ori / Comisarul de Prahova

Una dintre cele mai mari şanse cărora Robert Cezar Matei le-a spus pas, a fost şansa de a face parte...

ActualitateO zi ago

HOROSCOP 15-16 decembrie. Zodia care primește o dublă lovitură: financiară și personală / Comisarul de Prahova

BERBEC Ideile noi, chiar îndrăzneţe, sunt privite favorabil de stele. Poate fi vorba, poate, de un proiect ambiţios de weekend....

Top Stiri Comisarul