Connect with us

Actualitate

EXCLUSIV/Atunci când nulitățile organizate fură munca și ideile altora pentru a-și clădi organizații fantomă („viitorul aparține”, cui aparține „europol”?)

Comisarul

Publicat

pe

În fuga după membrii, bani și favoruri de la „stăpânul suprem”, unele organizații „sindicale” precum europol (viitorul le aparține), nu se dau în lături de la nimic. Într-o postare recentă, din 6 martie, „echipa sindicatului europol” susține că potrivit art. 31[1] din Legea nr. 360/2002 polițiștii aveau dreptul la o locuință… și așa o țin langa. Deși, textul privind sprijinul pentru acordarea unei locuințe proprietate pentru polițiști, e prevăzut în cuprinsul art. 32[2] din Legea nr.360/2002. Dar, unde nu-i cunoaștere, nu e nici putere (http://sindicateuropol.ro/politistii-vor-putea-sa-isi-transforme-compensatia-de-chirie-in-rata-la-banca/) Dar, pentru falsorii în sindicalism de la Europol, nimic nu contează în goana după membrii și privilegii.

Ei bine, aceste demersuri au fost pornite de Sindicatul „Diamantul” și Alexandru Firicel (membru SPRD): dsoar TMB-SCAF 45639/3/2015 – https://www.incisivdeprahova.ro/2018/01/31/exclusivinca-odata-tmb-scaf-arata-ca-ordinele-mai-sunt-lipsite-de-eficienta-juridica-fata-legii/ – încă din anul 2015, continuând în anul 2016 iar în anul 2017 acest demers fiind intensificat…

Și, ca să fim onești, stimați „sindicaliști” cu viitoul în față dar negru, sindicatul ProLex a fost cel care a solicitat primul, MAI-ului, să respecte art. 32 din Legea nr.360/2002 și art.17[3] din OUG nr.30/2007.

Deci, data viitoare, înainte să vă mai bateți cu cărămizile în piept că voi faceți și dregeți, aveți bunul simț să faceți verificări, ca niște polițiști adevărați (că tot vă erijați voi în „reprezentanți ai polițiștilor”) nicidecum în „babe guralive” de pe marginea șanțului așa cum ne-ați arătat că faceți în prezent: furați munca unora ca să nu zică membrii voștrii (parcă aveați vreo 500 de polițiști și restul împrăștiați, de pe la alte sindicate, prin federația Publisind… sincer, în opinia mea, nu prezentați un interes).

Și, apropos: „Diamantul” nu a stat mereu la masa negocierilor și nu a fost invitat la „cine de taină” în pseudo-ședințele de dialog social/bilanțuri precum europol/publisind. De ce? Fiindcă SPR „Diamantul” nu a „pupat” niciodată șefi.

Sincer! Ca și sindicalist dar, mai ales, polițist, îmi e rușine să am astfel de „colegi de breaslă”! Și, abia aștept să mă dați în judecată, să arăt tuturor documentele pe care le dețin (aici nu îmi permite spațiul electronic să aduc mai multe dovezi). Să vadă toată lumea cum mințiți susținând că, citez: „Acest drept nu a fost niciodată aplicat şi asta în mare măsură din vina organizaţiilor sindicale care s-au concentrat pe alte chestiuni în loc să solicite aplicarea a ceea ce deja există în lege”!

Alexandru Firicel – președinte teritorial SPR „Diamantul” Secția 13 Poliție

[1] Articolul 31(1) Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care își are domiciliul și care nu deține locuință proprietate personală în acea localitate, nici el și nici soția/soțul acestuia, în situația în care nu i se poate asigura spațiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensație pentru chirie de până la 50% din salariul de bază.———–Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004.(1^1) Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care își are domiciliul, dar care nu deține locuință proprietate personală în acea localitate, nici el și nici soția/soțul acestuia, în situația în care nu i se poate asigura spațiul de locuit corespunzător, poate beneficia de compensația lunară pentru chirie, prevăzută la alin. (1), în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului afacerilor interne, însușite de către conducătorul unității din care face parte polițistul, la solicitarea acestuia. ———–Alin. (1^1) al art. 31 a fost modificat conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii „Ministerul Administrației și Internelor” cu denumirea „Ministerul Afacerilor Interne”.(2) Soțul sau soția polițistului mutat/mutată în interesul serviciului în alta localitate, care a fost încadrat/încadrată în muncă și a întrerupt activitatea datorită mutării împreună cu soțul sau soția, are dreptul la o indemnizație lunară de 50% din salariul de baza al polițistului, până la o nouă angajare sau până la prestarea unei alte activități aducătoare de venituri, dar nu mai mult de 9 luni.(3) Abrogat.———–Alin. (3) al art. 31 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004.(4) De indemnizația lunară prevăzută la alin. (2) beneficiază și soțul sau soția care, la data mutării polițistului, era înscris/înscrisă, în condițiile legii, ca șomer, dar numai după expirarea termenului de plata a ajutorului de șomaj, stabilit prin lege.(5) Cuantumul compensației prevăzute la alin. (1) și condițiile de acordare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului afacerilor interne.———–Alin. (5) al art. 31 a fost modificat conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii „Ministerul Administrației și Internelor” cu denumirea „Ministerul Afacerilor Interne”.

[2] Articolul 32(1) Polițistul va fi sprijinit în construirea sau cumpărarea, o singura data în timpul carierei, a unei locuințe proprietate personală în localitatea în care își are sediul unitatea de poliție la care este încadrat, în condițiile legii.(2) Abrogat.————Alin. (2) al art. 32 a fost abrogat de art. 10 din LEGEA nr. 562 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.169 din 9 decembrie 2004.(3) Criteriile și condițiile de sprijin prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.———–Alin. (3) al art. 32 a fost modificat conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii „Ministerul Administrației și Internelor” cu denumirea „Ministerul Afacerilor Interne”.

[3] Articolul 17(1) Personalul Ministerului Afacerilor Interne*) se compune din: funcţionari publici, poliţişti – funcţionari publici cu statut special, cadre militare în activitate, personal contractual, precum şi soldaţi şi gradaţi voluntari.(2) Din efectivele Ministerului Afacerilor Interne*) fac parte şi elevi şi studenţi înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ proprii, în condiţiile legii.(3) Personalul Ministerului Afacerilor Interne*) se supune prevederilor legale care îi reglementează activitatea.(4) Personalul din Ministerul Afacerilor Interne*) poate beneficia, ca măsură de protecţie socială, de înlesniri în folosirea amenajărilor recreative şi sportive din dotarea ministerului, similare celor acordate cadrelor militare în activitate, stabilite prin ordin al ministrului.(5) Ministerul Afacerilor Interne*) poate desfăşura programe pentru construirea de locuinţe, proprietate a personalului instituţiei, din fondurile beneficiarilor, pe terenuri disponibile proprietate publică a statului, aflate în administrarea ministerului.(5^1) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile componente subordonate, poate închiria, pe perioadă determinată, în condiţiile legii, spaţii locative necesare cazării personalului propriu, ce se dau în folosinţă gratuită poliţiştilor şi cadrelor militare în activitate care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 31 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 360/2002privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi de art. 20^1 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 80/1995privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. Structurile componente subordonate, criteriile şi condiţiile de închiriere şi repartizare a spaţiilor locative se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne*).————Alin. (5^1) al art. 17 a fost introdus de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 2 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 9 septembrie 2009.(6) Terenurile prevăzute la alin. (5) se trec, în condiţiile legii, din domeniul public în domeniul privat al statului, proprietarii locuinţelor dobândind, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, un drept de folosinţă oneros asupra terenurilor pe durata existenţei construcţiilor.(7) Personalului Ministerului Afacerilor Interne*) trimis la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României şi la organismele internaţionale specializate din străinătate, precum şi ofiţerilor de legătură le sunt aplicabile dispoziţiile legale privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.(8) Pe timpul participării la misiunile forţelor prevăzute la art. 5, efectivelor Ministerului Afacerilor Interne*) le sunt aplicabile dispoziţiile legale privind personalul trimis în misiune temporară în străinătate.(9) Ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură desemnaţi de către ministrul afacerilor interne*) sunt trimişi la post în condiţiile prevăzute în ordinul de numire, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.

art. 06.03.2018

articol chirii 2016

articol din 30.07.2017

Rasp MAI_ca_exista_OMAI_sprijin_locuinte_129-2010

Rasp MAI_nu_exista_OMAI_sprijin_locuinte_15_04_2015

Rasp Firicel locuinte

rasp IGPR

rasp MAI dir.ev.pers.

Rasp_PCAB_clasare_ajutor_cumparare_locuinte

raspuns AL.IOAN CUZA

Raspuns ANITP

raspuns DRPCIV

Raspuns MAI-DGJ

raspuns ministerul dezvoltarii

Raspuns_DGA

rASPUNS_dgpASAPOARTE

Raspuns_negativ_Sv_Log-DGPMB_acordare_sprijin_locativ

Raspuns_negativ_Sv_Log-DGPMB_schimb_locuinte

Raspuns_Premier – transmitere_la_MAI_identificare_proiect_ajutor_locuinta – art.32 StatutulPolitistului

Raspuns_Primaria_generala_trimitere_catre_SSLAG_29.05.2015

Raspuns_PS4_din_08.06.2015

Sesizare SPRD nr.711MSdin 17.07.2017

Solicitare_ajutor_cumprare_loc-Rasp_MAI_din_02.07.2015-NEGATIV

Parteneri

Articole noi

Actualitate2 zile ago

EXPLOZIV/Inca o “mostra” de incompetnta crasa a vidatului de la sefia Politiei Locale Ploiesti

Implicare, ordine, monitorizare… Cam în acești termeni a vorbit primarul Adrian Dobre, în a doua zi după începerea anului școlar,...

Actualitate2 zile ago

EXPLOZIV/Cine lupta in strada pentru libertate: deputatul Doru Coliu, liderul PMP Diaspora, cu patru ani de Poarta Alba

COMENTARIU DE BOGDAN TIBERIU IACOB (PRELUARE INPOLITICS.RO): ”Plecând de la considerentul că în acest moment democraţia din România este în...

Actualitate2 zile ago

EXPLOZIV/Badalau cere ”omerta” la DNA!

O inregistrare pur si simplu halucinanta intrata in posesia noastra arata cata importanta dau unii ”baroni” democratiei interne din partid,...

Actualitate2 zile ago

Stop minciunii și ipocriziei!/Stop manipulării si imposturii! /Dragnea stă pe un fotoliu alături de fosta șefă a DNA

Victor Ponta a publicat joi pe Facebook o altă fotografie în care apar de această dată Liviu Dragnea, Laura Codruța...

Actualitate2 zile ago

Arma secretă anti-Dragnea

Un calcul rece, dacă vreți chiar cinic, elimină răspunsul la întrebarea cine are și cine nu are dreptate în PSD....

Actualitate2 zile ago

Puciştii – salvatorii sau groparii PSD?

Nu am nici o îndoială că acel „Comitet de iniţiativă” care cere demisia lui Liviu Dragnea din toate funcţiile a...

Social4 zile ago

Ce manusi chirurgicale sa alegi

In efectuarea diferitelor tipuri de proceduri medicale, una dintre cele mai importante masuri de siguranta pentru personalul medical, pentru a evita...

Actualitate4 zile ago

EXPLOZIV/ Dezamagirea SUA/Dusmanii lui Trump, amicii lui Iohannis!

Klaus Iohannis a reusit din nou sa-i scoata din tatani pe americani, ”succesul”  Summit-ului celor Trei Mari fiind unul ”istoric”...

Actualitate4 zile ago

“Voi ati vrea sa fiti judecati de un judecator care e de acord ca justitia sa fie facuta nu doar dupa lege, care e publica si accesibila tuturor, ci si dupa protocoale secrete la care sa nu aveti acces”?

Multe voci cer, pe buna dreptate, sanctionarea magistratilor activisti care au protestat in fata la CAB duminica, pe 16 sept....

Actualitate4 zile ago

Juncker, Dancila si incidentul Shannon

COMENTARIU DE BOGDAN TIBERIU IACOB (PRELUARE INPOLITICS.RO) În septembrie 1994, președintele Rusiei, Boris Elțîn, efectua o vizită în SUA, cu...

Actualitate4 zile ago

Războiul hibrid împotriva României

Din ce în ce mai mulți analiști politici din România și din afara României apreciază că, într-adevăr, țara noastră este...

Actualitate4 zile ago

“Azi, cei tari sunt Sistemul. Și milogii politici stau în genunchi în fața lor”

Ne târâm prin viața noastră! Ne mulțumim cu puțin și sperăm că nu vom fi chiar noi cei care vom...

Actualitate5 zile ago

EXPLOZIV/”Tehnici de interogare” care nu i-ar fi trecut prin cap nici macar celebrului ”Mircea ”Portocala” Negulescu/ Voodoo la DNA!

De parca nu ar fi fost de ajuns bulibaseala cvasigeneralizata in care se zbate Justitia din Romania de prea multa...

Actualitate5 zile ago

CAB – raspuns in exclusivitate pentru Romanian Community Coalition: respingem ferm orice forme de protest pe treptele acestei institutii

Curtea de Apel Bucuresti a transmis Romanian Community Coalition un raspuns la cele trei intrebari care i-au fost adresate in...

Actualitate5 zile ago

Au inceput audierile in dosarul lui Orban de la DNA

Prim-vicepreşedintele PNL Sector 2, Viorel Cataramă, a fost audiat, ieri, la DNA după plângerea pe care a depus-o împotriva lui...

Actualitate5 zile ago

Amnistie și grațiere pe protocoale?

La început, a fost doar unul. Un singur protocol. Mare și lat. Încheiat între Serviciul Român de Informații și Parchetul...

Actualitate5 zile ago

Tînăra magistratură joacă prost

„Tânăra magistratură din România a ajuns la maturitatea și profesionalismul care-i permit să reziste la presiuni și influențe exterioare.” Vai,...

Actualitate6 zile ago

EXPLOZIV/Securistii din PICCJ forteaza inculparea jandarmilor

Taica Lazar este complet disperat, ii tataie fundul si face numai prostii! Cica, zilele trecute, Lazarica impreuna cu Gheorghe Cosneanu,...

Actualitate6 zile ago

EXPLOZIV/ Joc operativ de imagine ca pe maidanurile din Teleorman/Dragnea a luat RTV de la Ghita!

Joc operativ de imagine ca pe maidanurile din Teleorman odata cu detonarea ”bombei” privind fotografia realizata de fotograful oficial al...

Actualitate6 zile ago

EXPLOZIV/“Doar te uiți la ei și îți dai seama pe mâna cui a încăput amărâta asta de justiție”

Dănileț ne spune că ”știe el mai bine” că protestele neautorizate sunt legale … cred că și consumul ori traficul...

Top Stiri Comisarul