Connect with us

Actualitate

EXCLUSIV/Atunci când nulitățile organizate fură munca și ideile altora pentru a-și clădi organizații fantomă („viitorul aparține”, cui aparține „europol”?)

Comisarul

Publicat

pe

În fuga după membrii, bani și favoruri de la „stăpânul suprem”, unele organizații „sindicale” precum europol (viitorul le aparține), nu se dau în lături de la nimic. Într-o postare recentă, din 6 martie, „echipa sindicatului europol” susține că potrivit art. 31[1] din Legea nr. 360/2002 polițiștii aveau dreptul la o locuință… și așa o țin langa. Deși, textul privind sprijinul pentru acordarea unei locuințe proprietate pentru polițiști, e prevăzut în cuprinsul art. 32[2] din Legea nr.360/2002. Dar, unde nu-i cunoaștere, nu e nici putere (http://sindicateuropol.ro/politistii-vor-putea-sa-isi-transforme-compensatia-de-chirie-in-rata-la-banca/) Dar, pentru falsorii în sindicalism de la Europol, nimic nu contează în goana după membrii și privilegii.

Ei bine, aceste demersuri au fost pornite de Sindicatul „Diamantul” și Alexandru Firicel (membru SPRD): dsoar TMB-SCAF 45639/3/2015 – https://www.incisivdeprahova.ro/2018/01/31/exclusivinca-odata-tmb-scaf-arata-ca-ordinele-mai-sunt-lipsite-de-eficienta-juridica-fata-legii/ – încă din anul 2015, continuând în anul 2016 iar în anul 2017 acest demers fiind intensificat…

Și, ca să fim onești, stimați „sindicaliști” cu viitoul în față dar negru, sindicatul ProLex a fost cel care a solicitat primul, MAI-ului, să respecte art. 32 din Legea nr.360/2002 și art.17[3] din OUG nr.30/2007.

Deci, data viitoare, înainte să vă mai bateți cu cărămizile în piept că voi faceți și dregeți, aveți bunul simț să faceți verificări, ca niște polițiști adevărați (că tot vă erijați voi în „reprezentanți ai polițiștilor”) nicidecum în „babe guralive” de pe marginea șanțului așa cum ne-ați arătat că faceți în prezent: furați munca unora ca să nu zică membrii voștrii (parcă aveați vreo 500 de polițiști și restul împrăștiați, de pe la alte sindicate, prin federația Publisind… sincer, în opinia mea, nu prezentați un interes).

Și, apropos: „Diamantul” nu a stat mereu la masa negocierilor și nu a fost invitat la „cine de taină” în pseudo-ședințele de dialog social/bilanțuri precum europol/publisind. De ce? Fiindcă SPR „Diamantul” nu a „pupat” niciodată șefi.

Sincer! Ca și sindicalist dar, mai ales, polițist, îmi e rușine să am astfel de „colegi de breaslă”! Și, abia aștept să mă dați în judecată, să arăt tuturor documentele pe care le dețin (aici nu îmi permite spațiul electronic să aduc mai multe dovezi). Să vadă toată lumea cum mințiți susținând că, citez: „Acest drept nu a fost niciodată aplicat şi asta în mare măsură din vina organizaţiilor sindicale care s-au concentrat pe alte chestiuni în loc să solicite aplicarea a ceea ce deja există în lege”!

Alexandru Firicel – președinte teritorial SPR „Diamantul” Secția 13 Poliție

[1] Articolul 31(1) Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care își are domiciliul și care nu deține locuință proprietate personală în acea localitate, nici el și nici soția/soțul acestuia, în situația în care nu i se poate asigura spațiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensație pentru chirie de până la 50% din salariul de bază.———–Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004.(1^1) Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care își are domiciliul, dar care nu deține locuință proprietate personală în acea localitate, nici el și nici soția/soțul acestuia, în situația în care nu i se poate asigura spațiul de locuit corespunzător, poate beneficia de compensația lunară pentru chirie, prevăzută la alin. (1), în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului afacerilor interne, însușite de către conducătorul unității din care face parte polițistul, la solicitarea acestuia. ———–Alin. (1^1) al art. 31 a fost modificat conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii „Ministerul Administrației și Internelor” cu denumirea „Ministerul Afacerilor Interne”.(2) Soțul sau soția polițistului mutat/mutată în interesul serviciului în alta localitate, care a fost încadrat/încadrată în muncă și a întrerupt activitatea datorită mutării împreună cu soțul sau soția, are dreptul la o indemnizație lunară de 50% din salariul de baza al polițistului, până la o nouă angajare sau până la prestarea unei alte activități aducătoare de venituri, dar nu mai mult de 9 luni.(3) Abrogat.———–Alin. (3) al art. 31 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004.(4) De indemnizația lunară prevăzută la alin. (2) beneficiază și soțul sau soția care, la data mutării polițistului, era înscris/înscrisă, în condițiile legii, ca șomer, dar numai după expirarea termenului de plata a ajutorului de șomaj, stabilit prin lege.(5) Cuantumul compensației prevăzute la alin. (1) și condițiile de acordare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului afacerilor interne.———–Alin. (5) al art. 31 a fost modificat conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii „Ministerul Administrației și Internelor” cu denumirea „Ministerul Afacerilor Interne”.

[2] Articolul 32(1) Polițistul va fi sprijinit în construirea sau cumpărarea, o singura data în timpul carierei, a unei locuințe proprietate personală în localitatea în care își are sediul unitatea de poliție la care este încadrat, în condițiile legii.(2) Abrogat.————Alin. (2) al art. 32 a fost abrogat de art. 10 din LEGEA nr. 562 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.169 din 9 decembrie 2004.(3) Criteriile și condițiile de sprijin prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.———–Alin. (3) al art. 32 a fost modificat conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii „Ministerul Administrației și Internelor” cu denumirea „Ministerul Afacerilor Interne”.

[3] Articolul 17(1) Personalul Ministerului Afacerilor Interne*) se compune din: funcţionari publici, poliţişti – funcţionari publici cu statut special, cadre militare în activitate, personal contractual, precum şi soldaţi şi gradaţi voluntari.(2) Din efectivele Ministerului Afacerilor Interne*) fac parte şi elevi şi studenţi înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ proprii, în condiţiile legii.(3) Personalul Ministerului Afacerilor Interne*) se supune prevederilor legale care îi reglementează activitatea.(4) Personalul din Ministerul Afacerilor Interne*) poate beneficia, ca măsură de protecţie socială, de înlesniri în folosirea amenajărilor recreative şi sportive din dotarea ministerului, similare celor acordate cadrelor militare în activitate, stabilite prin ordin al ministrului.(5) Ministerul Afacerilor Interne*) poate desfăşura programe pentru construirea de locuinţe, proprietate a personalului instituţiei, din fondurile beneficiarilor, pe terenuri disponibile proprietate publică a statului, aflate în administrarea ministerului.(5^1) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile componente subordonate, poate închiria, pe perioadă determinată, în condiţiile legii, spaţii locative necesare cazării personalului propriu, ce se dau în folosinţă gratuită poliţiştilor şi cadrelor militare în activitate care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 31 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 360/2002privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi de art. 20^1 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 80/1995privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. Structurile componente subordonate, criteriile şi condiţiile de închiriere şi repartizare a spaţiilor locative se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne*).————Alin. (5^1) al art. 17 a fost introdus de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 2 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 9 septembrie 2009.(6) Terenurile prevăzute la alin. (5) se trec, în condiţiile legii, din domeniul public în domeniul privat al statului, proprietarii locuinţelor dobândind, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, un drept de folosinţă oneros asupra terenurilor pe durata existenţei construcţiilor.(7) Personalului Ministerului Afacerilor Interne*) trimis la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României şi la organismele internaţionale specializate din străinătate, precum şi ofiţerilor de legătură le sunt aplicabile dispoziţiile legale privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.(8) Pe timpul participării la misiunile forţelor prevăzute la art. 5, efectivelor Ministerului Afacerilor Interne*) le sunt aplicabile dispoziţiile legale privind personalul trimis în misiune temporară în străinătate.(9) Ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură desemnaţi de către ministrul afacerilor interne*) sunt trimişi la post în condiţiile prevăzute în ordinul de numire, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.

art. 06.03.2018

articol chirii 2016

articol din 30.07.2017

Rasp MAI_ca_exista_OMAI_sprijin_locuinte_129-2010

Rasp MAI_nu_exista_OMAI_sprijin_locuinte_15_04_2015

Rasp Firicel locuinte

rasp IGPR

rasp MAI dir.ev.pers.

Rasp_PCAB_clasare_ajutor_cumparare_locuinte

raspuns AL.IOAN CUZA

Raspuns ANITP

raspuns DRPCIV

Raspuns MAI-DGJ

raspuns ministerul dezvoltarii

Raspuns_DGA

rASPUNS_dgpASAPOARTE

Raspuns_negativ_Sv_Log-DGPMB_acordare_sprijin_locativ

Raspuns_negativ_Sv_Log-DGPMB_schimb_locuinte

Raspuns_Premier – transmitere_la_MAI_identificare_proiect_ajutor_locuinta – art.32 StatutulPolitistului

Raspuns_Primaria_generala_trimitere_catre_SSLAG_29.05.2015

Raspuns_PS4_din_08.06.2015

Sesizare SPRD nr.711MSdin 17.07.2017

Solicitare_ajutor_cumprare_loc-Rasp_MAI_din_02.07.2015-NEGATIV

Parteneri

Articole noi

Actualitate23 de minute ago

LIVE Cupa Mondiala 2018: Argentina

Urmariti acum, pe site-ul Ziare.com, duelul dintre nationalele Argentinei si Croatiei, meci contand pentru etapa a doua a fazei grupelor...

ActualitateO oră ago

Nu-l poate dobori o astfel de solutie. Sentinta e politizata

Partea feminina a Guvernului Dancila a sarit, joi seara, in apararea liderului PSD Liviu Dragnea, condamnat la 3 ani si...

Actualitate2 ore ago

Andrei Nastase nu isi ia in primire mandatul. Curtea de Apel Chisinau a mentinut decizia de invalidare a alegerilor

Magistratii de la Curtea de Apel au mentinut, joi seara, decizia Judecatoriei Chisinau, privind invalidarea alegerilor locale, castigate de pro-europeanul...

Actualitate3 ore ago

Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare

Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, privind...

Diverse4 ore ago

3 motive IMPORTANTE pentru a vizita medicul in primul trimestru al SARCINII

Sarcina este un moment minunat in viata oricarei femei care isi doreste sa fie mama. Fericirea si entuziasmul pe care...

Actualitate4 ore ago

LIVE Inalta Curte anunta acum sentintele in dosarul lui Dragnea. Pana acum, nicio achitare

Inalta Curte anunta sentintele in dosarul in care Liviu Dragnea (55 de ani) este judecat pentru instigare la abuz in...

Actualitate5 ore ago

LIVE Cupa Mondiala 2018: Franta

Urmariti acum, pe site-ul Ziare.com, intalnirea dintre nationalele din Franta si Peru, partida contand pentru etapa a doua a fazei...

Actualitate6 ore ago

Top 4 tipuri de energie regenerativa, de care te poti bucura fara mari cheltuieli

Consumul de energie este din ce in ce mai mare, inclusiv consumatorii din Romania folosesc multe dispozitive care consuma cantitati...

Actualitate6 ore ago

Comparatie magulitoare cu legendarul Pele

Gica Hagi se inclina in fata lui Cristiano Ronaldo si il compara pe fotbalistul portughez cu legendarul Pele.„Regele” spune ca...

Actualitate8 ore ago

LIVE Cupa Mondiala 2018: Danemarca

Urmariti acum, pe site-ul Ziare.com, intalnirea dintre nationalele din Danemarca si Australia, partida contand pentru etapa a doua a fazei...

Actualitate9 ore ago

Mihaela Buzarnescu, despre meciul de foc cu Elina Svitolina de la Birmingham

Mihaela Buzarnescu a prefatat partida cu Elina Svitolina, din sferturile de finala ale turneului de la Birmingham.Tenismena noastra in varsta...

Actualitate10 ore ago

Ministerul Educatiei a atribuit Editurii Didactice contractul pentru editarea de manuale, desi CCR a declarat neconstitutionala infiintarea ei

Ministerul Educatiei a dat prin atribuire directa un contract de 24 de milioane de lei Editurii Didactice si Pedagogice, ignorand...

Actualitate11 ore ago

Top 10 boxe portabile pentru aventurile de vara! Doar branduri care suna formidabil!

Ai nevoie de o boxa pe care sa o indesi usor in geamantan pentru urmatoarea aventura, o solutie portabila pe...

Actualitate12 ore ago

Ploaia din aceasta dimineata a transformat iar Bucurestiul intr-o mare Venetie (Foto&video)

Ploaia din aceasta dimineata a transformat iar Bucurestiul intr-o mare Venetie. Cele aproximativ 3 ore de precipitatii au fost suficiente...

Actualitate13 ore ago

O prezentatoare TV din SUA a izbucnit in plans, in direct, cand a citit ca Trump desparte imigrantii de copiii lor (Video)

Rachel Maddow, o jurnalista din Statele Unite ale Americii, care lucreaza la postul de televiziune MSNBC, a izbucnit in plans,...

Actualitate14 ore ago

Capitala si 5 judete din sudul tarii, sub cod galben de furtuna UPDATE

Meteorologii au emis joi dimineata atentionari cod galben de furtuna pentru mai multe judete, Capitala fiind, de asemenea, sub cod...

Actualitate15 ore ago

Un membru USR a fost incatusat de jandarmi la protestul de miercuri seara

Un membru al Uniunii Salvati Romania (USR) a fost incatusat de jandarmi in timpul protestului desfasurat miercuri seara in Piata...

Actualitate16 ore ago

Va urca pe cel mai bun loc din cariera in clasamentul WTA

Mihaela Buzarnescu s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Birmingham si va face un salt important in...

Actualitate17 ore ago

Dragnea si-ar putea afla azi sentinta. Cum este afectat dosarul de modificarile Codurilor Penale

Inalta Curte ar putea da astazi prima decizie in dosarul in care Liviu Dragnea (55 de ani) este judecat pentru...

Actualitate18 ore ago

Jocurile nu sunt definitiv facute, orice ar crede Dragnea si mafia pe care o conduce

Cu toate eforturile puterii politice aflate in mainile lui Liviu Dragnea de a diviza societatea, de a exploata ura, de...

Top Stiri Comisarul