Connect with us

Actualitate

Cum ar trebui să gândim transformarea digitală ‘locală’ – Opinii

Comisarul

Publicat

pe

Preambul

Am să încerc să scriu pe nerăsuflate un articol în care să vorbesc despre cum putem dinamiza o activitate pe care o ignorăm cu desăvârșire neluând în calcul faptul că ne poate ușura viața și anume transformarea digitală.

Nu vreau să comentez încă acțiunile actualului guvern însă sunt departe de așteptările mele, ale industriei și ale cetățenilor cred.

Abordarea în acest articol este de a face abstracție de viteza cu care vom ajunge sau nu să realizăm interoperabilitatea intre insulele din autoritățile publice, face abstracție de realizarea unei reforme administrative .

Pandemia ne-a arătat că oamenii vor să interacționeze dacă existe servicii digitale care să le facă viața mai ușoară. Acest articol încearcă să arate o altă cale de a ajunge la același rezultat.

Încerc să pun mai multă presiune pe administrația locală care prin descentralizare poate să aducă încet-încet secolul 21 printre noi.

În primul rând să alegem un instrument independent de monitorizare a ceea ce se numește digitalizare în România pentru a ști de unde plecăm.

Indicele economiei și societății digitale (DESI) 2020

„Comisia a publicat astăzi, 11 iunie, rezultatele indicelui economiei și societății digitale (DESI) pentru 2020, care monitorizează performanțele digitale globale din Europa și urmărește progresele înregistrate de țările UE în ceea ce privește competitivitatea digitală. Indicele DESI pentru anul acesta arată că s-au înregistrat progrese în toate statele membre și în toate domeniile-cheie evaluate în cadrul indicelui.” România pe locul 26

iind însă vorba de un raport publicat în pandemie s-a trecut ușor peste constatări și concluzii. Ba chiar putem spune că în ciuda lipsei de politici coerente România face progrese.

Raportul pentru România este disponibil aici.

Indicele analizează și măsoară :

1. Conectivitatea

Un indice de performanță tehnic care vrea să pună în evidență atât gradul de acoperire cât și utilizarea. În general poate fi îmbunătățit de o politică credibilă generată de ANCOM și Guvern

România se situează pe locul 11 în ceea ce privește conectivitatea. În 2019, România și-a îmbunătățit rezultatele în ceea ce privește acoperirea, dar a stagnat în ceea ce privește utilizarea”

2. Capitalul Uman (în raport cu digitalizarea)

România se situează pe locul 27 din cele 28 de țări ale UE în ceea ce privește capitalul uman, stagnând în această privință comparativ cu anul precedent. Nivelurile competențelor digitale cel puțin elementare și al competențelor cel puțin elementare în materie de software situează România pe locul 27 în rândul statelor membre ale UE.”

Deci haideți să uităm toate legendele urbane: ”limba română este limba nr. 1 la Microsoft”, „suntem cei mai buni programatori” etc.

Suntem într-o excluziune digitală extrem de puternică, suntem la jumătatea mediei UE, avem o misiune grea.

3. Utilizarea serviciilor de internet

„România înregistrează în continuare cel mai scăzut nivel de utilizare a serviciilor de internet dintre statele membre ale UE, ceea ce corespunde cu cel mai scăzut nivel de competențe digitale elementare în toată țara (a se vedea capitolul precedent). 18% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani nu au utilizat niciodată internetul (media UE: 9%). Cu toate acestea, există două activități online în cazul cărora țara se situează pe locul 6 în UE. Este vorba despre utilizarea rețelelor sociale (82%, față de o medie a UE de 65%) și apelurile video (67%; media UE: 60%). În schimb, utilizarea serviciilor bancare online (11%), cumpărăturile (29%), citirea știrilor (55%), precum și consumul de muzică, materiale video și jocuri online (63%) sunt cele mai scăzute din rândul statelor membre ale UE, în special din cauza unei lipse de încredere în tehnologia digitală”

4. Integrarea tehnologiei digitale

România se situează pe locul 27 între țările UE în ceea ce privește integrarea tehnologiei digitale de către întreprinderi, cu mult sub media UE. În comparație cu ultimii doi ani, locul ocupat de România a rămas stabil în acest domeniu. Nu s-a constatat aproape nicio modificare la niciunul dintre indicatori.”

5. Servicii publice digitale

În ceea ce privește serviciile publice digitale, în ultimii trei ani, România s-a clasat pe ultimul loc în rândul statelor membre ale UE”.

Starea de fapt in organizarea Administrarea Teritorială[AT]. Propuneri de transformare digitală

Nu am ajuns în 30 de ani la un moment administrativ echilibrat și integrat între administrația locală și centrală, țara este administrativ aproape în colaps.

În opinia mea o „revoluție liniștită” în administrație ar trebui să cuprindă întreaga organizare administrativ teritorială care nu mai reprezintă nici vremurile și nici oamenii de azi. Însă am precizat că nu e cazul.

Realitatea este că supraviețuim într-o organizare AT din anul 1968 conservând niște forme revolute-județele numai datorită puternicei aderențe politico baroniale.

În fapt întreaga organizare administrativ teritorială este tributară sistemului baronial ducând modelul la nivelul celei mai mici comune.

Nici o forță politică nu este mai puternică decât „ falanga primarilor” într-o țară perfect clientelară și nimeni nu va ajunge să facă ceea ce trebuie.

Nu este însă un articol despre ideile mele de reformă ci despre inițiative digitale pe care aș vrea să le văd puse în programele de guvernare locală

Figură 3 Numărul și clasificarea UAT-urilor din România

Ceea ce propun eu pe scurt și iarași nu este tema acestui articol este următorul lucru :

A.

JUDETE 41
MUNICIPII si ORASE (până în 50000 locuitori) 277
COMUNE 2862

Dezvoltarea unor aplicații de administrație pentru categoriile mai sus menționate si mutarea lor în CLOUD cu avantajele corespunzătoare, nu detaliez

Pentru că mi s-a cerut

B.

Dezvoltarea strategiei de transformare digitală prin circumscrierea acesteia unei STRATEGII de ORAS INTELIGENT (SMART CITY) care înțeleg că va putea fi finanțată

Recomand cu precădere această abordare în zona:

 • Polilor de creștere, reprezentați de şapte mari centre urbane (Iaşi, Constanţa, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca şi Braşov) şi arealele de influenţă ale acestora;
 • Polilor de dezvoltare urbană, reprezentați de municipiile Arad, Baia Mare, Bacău, Brăila, Galați, Deva, Oradea, Pitești, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș;

C.

În actuala oroare administrativa (Primărie generală, 6 primării de sector, Județul ILFOV) , in opinia mea nu se poate dezvolta o adevărata STRATEGIE DE SMART CITY cum de altfel nu se pot rezolva si eficientiza nici una din problemele BUCUREȘTILOR.

În concluzie mă abțin în a recomanda ceva pentru București.

Aveți în articol o explicație pentru ce nu e SMART CITY în București – De ce nu avem Smart City Strateg

Figură 4 Propunere abordare soluții digitale diferențiată

Politici locale și inițiative de abordat în cadrul guvernării locale

În lipsa unei reglementări clare a guvernanței/ guvernării IT în cadrul societății recomandăm ca în cadrul administrațiilor locale să existe :

Recomandările autorului către legislatorii locali care vor câștiga noile alegeri locale:

 1. Prima activitate pe care autorul o recomandă în cazul câștigării guvernării locale și înlocuirea unei alte echipe este o activitate de inventariere totală a patrimoniului digital al UAT : aplicații, sisteme, rețele, licențe, personal etc.
 1. Politică locală de diminuare a excluziunii digitale implicare și potențare a tuturor forțelor sociale și economice în folosirea tehnologiei digitale ca un mod de viață actual, modern.

(Adresează domeniile 2,3,4 și 5 din DESI)

Instruirea categoriilor vulnerabile în utilizarea terminalelor și aplicațiilor digitale va crește atât nivelul competențelor digitale reducând excluziunea digitală cât și consumul asociat de servicii digitale publice sau private.

Atragerea categoriilor vulnerabile prin programe și politici gestionate de către Consiliul Local în colaborare cu comunitățile locale (în cadrul școlilor și asociațiilor de proprietari)

Programul poate fi gândit cu accent major pe voluntariat și reclădirea spiritului comunitar prin forțe proprii la nivelul UAT.

Descriere

În principal este vorba de programe de instruire elementară pentru utilizarea dispozitivelor digitale și a aplicațiilor instalate în cadrul UAT

Totul poate fi organizat sub tutela și îndrumarea Consiliului local al UAT cu ajutorul voluntarilor din cadrul UAT înregistrați în prealabil.

Programul poate fi implementat online și poate avea dimensiuni de masă.

Obiective :

 • Reducerea excluziunii digitale prin creșterea competentelor digitale la categoriile vulnerabile
 • Creșterea consumului de servicii digitale cu grad de sofisticare ridicat
 • Cetățeni capabili de a utiliza mijloace elementare de calcul cat si aplicații
 • Obținerea unei aderențe de 30-35 % la inițiativele digitale ale UAT

O inițiativă locală de acest gen aplicată în minim 25 % din UAT-uri ar putea genera o tendință care să pună indicii DESI într-o lumină nouă

 1. Deschidere totală către politica datelor deschise și transparenței totale bazată pe digitalizare.

(Adresează domeniul 5 cu accent pe 5a5 din DESI)

Publicarea seturilor de date deschise gestionate de către administrațiile locale pot face diferența cu privire la acest indicator și ar impulsiona datele deschise produse în administrația centrală

Angajamentul unei transparențe totale privind gestionarea resurselor locale poate propune ca datele care se acumulează la nivelul UAT să devină cu adevărat publice și la dispoziția cetățenilor, afacerilor, etc. în condițiile legii.

Obiective :

 • publicarea a 100 de seturi de date in format citit de mașina din domeniile descrise mai sus
 • Creșterea utilizării datelor deschise conduce la creșterea :
  • Transparenței și controlului democratic
  • Participării
  • Auto-împuternicirii
  • Produse și servicii private îmbunătățite sau noi
  • Inovație
  • Eficiență îmbunătățită a serviciilor locale
  • Măsurarea impactului politicilor locale
  • Noi cunoștințe din surse de date combinate și tipare din volume mari de date

Ca un exemplu publicarea contractelor, fazelor lor cât și facturilor subsecvente ar fi un pas înainte în transparentizarea activității guvernării locale

 1. O politică locală a implicării și angajării cetățenilor în procesele de planificare strategică, planificare bugetară participativă sau politici de angajare democratică bazată pe tehnologia digitală

Acest gen de soluții sunt la ora asta implementate în orașele din Europa.

(Adresează domeniile 3,4 și 5 din DESI)

In opinia autorului pe lângă creșterea gradului de implicare crește gradul de conștientizare privind apartenența la o comunitate care comunică. Angajarea cetățenilor prin participare digitală asigura liantul corespunzător conducerii UAT care își validează inițiativele

Obiective :

 • realizarea unei platforme REALE de implicare si angajare a cetățenilor
 • obținerea unei audiente si implicări de 15 % la începutul primului mandat contorizat
 1. Politică locală de alfabetizare digitală care va dezvolta spiritul gândirii algoritmice și programării cu ajutorul implicării populației școlare, studențești etc.

(Adresează domeniul 2 din DESI)

Instruirea populației școlare în domeniile propuse în paralel cu școala va adresa tinerele generații aducând o creștere implicită a competențelor generale. Autorul desfășoară la ora aceasta programe de acest gen

Descriere

În principal este vorba de programe de instruire cu adresabilitate la tinerii din UAT începând cu 7 și terminând cu 18 ani.

Totul poate fi organizat sub tutela și îndrumarea Consiliului local al UAT cu ajutorul voluntarilor din cadrul UAT înregistrați în prealabil.

Programul poate fi implementat online și poate avea dimensiuni de masă.

Programul trebuie gândit printr-un voluntariat extins și se bazează pe o conlucrare coordonată UAT – scoli- licee.

Obiective :

 • Obținerea unor mici cetățeni care înțeleg computerul si limbajele care il pun in mișcare
 • Obținerea unei audiente si implicări de 25 % in primul an de instruire
 1. Politică locală a simplificării administrative (vezi 9)

(Adresează domeniile 2,3,4 și 5 din DESI)

Pentru a crește gradul de consum al serviciilor digitale cetățeanul trebuie convins că acestea îi îmbunătățesc viața. Nu putem transfera „coada” fizică într-una digitală

În interiorul UAT-urilor la nivelul întregii țări sunt în desfășurare inițiative din cadrul POCA programul Operațional de Creștere a capacității Administrative .

După inventarierea și analiza a tuturor inițiativelor existente se pot adopta măsuri REALE de simplificare administrativă.

Obiective :

 • Procese suple, agile și eficiente cu eliminarea birocrației
 1. Politica locală de stimulare a inițiativei in instruire si cercetare digitală

Fără o corespondență directă cu DESI însă extrem de importantă

În UAT-urile din România își desfășoară activitatea : universități, multinaționale , start-upuri de IT etc. Autorul propune o altă abordare a relației cu mediul extern a conducerii locale a UAT.

Consecvent ideii de inovare digitală recomandăm echipelor angrenate în alegeri o activitate nouă : organizare în fiecare an școlar (septembrie- iunie) competiții de granturi pentru organizațiile de instruire- cercetare de pe raza UAT .

În sensul cooptării mediului de afaceri din industria digitală Consiliul Local va invita afacerile să ofere propriile granturi si burse sub egida Primăriei

Obiective :

 • Creșterea gradului de implicare în industriile moderne în rândul tinerei generații
 • Creșterea recunoașterii brandurilor locale in comunitate
 • Sprijinirea inovației ca factor de progres local
 1. Politica comunicării digitale deschise prin prezenta în social media și alte canale

Fără o corespondență directă cu DESI însă extrem de importantă

Vă propunem o strategie de comunicare cu cuprinderea canalelor digitale

Astfel propuneți-va de avea in noul mandat o echipa de comunicare modernă care asigura fluxul de comunicare atât în mediile tradiționale cât și în mediile digitale .

Obiective :

 • Acoperirea canalelor de comunicare digitale
 • Realizarea unei punți reale de legătură cu comunitatea locală digitală
 1. Politica locală a serviciilor inovative cu ajutorul tehnologiei digitale

(Adresează domeniile 2,3,4 și 5 din DESI)

Creșterea competențelor digitale, creșterea gradului de implicare vor conduce la consum sporit de servicii digitale. Prezint aici ceea ce ar face apel la comunitate în prima urgență, unele din ele existând chiar în exploatare

În prima urgență dorim realizarea în regim de urgență a următoarelor platforme digitale:

 • Servicii SSO (Single Sign-On) la nivel de sector

Soluțiile de Autentificare Avansata si Single Sign-On va ajuta sa oferiți acces securizat la aplicațiile Consiliului Local al UAT. Adoptarea acestui standard va oferi un mediu sigur de exprimare digitală al cetățenilor

 • Acces 360
 • ° la serviciile publice locale ale Primăriei

Ceea ce se va numi Acces 360 va fi răspunsul echipei Consiliului Local prin care vrem se va revoluționa nevoia de servicii publice a cetățeanului rezolvând digital :

 • Programarea întâlnirii cu funcționarul (similar serviciului Pașapoarte)
 • Transmiterea in prealabil a documentelor si a cererii exprimate pe scurt
 • 1 răspuns si o iterație pentru completarea actelor necesare
 • Întâlnirea propriu-zisa si soluționarea problemei

Ca soluții digitale care acoperă ceea ce v-am descris :

 • Proceduri de simplificare administrativa
 • Soluție software de programare a întâlnirii
 • Single Sign On
 • Managementul Cazurilor
 • Managementul Cunoștințelor
 • Tablou de board cu analitice
 • Civic 113 (aplicație)

Cetățenii vor avea la dispoziție o aplicație de mobil prin care pot raporta către autorități orice problemă din UAT în trei pași simpli: fotografie, geo-localizare automată, pentru a înregistra adresa, și selectarea categoriei în care se încadrează problema semnalată.

De asemenea vor avea posibilitatea folosirii unui număr scurt de telefon pentru confirmare

Cel mai important lucru este urmărirea modului de rezolvare

 • Vecin- Comunitate- Cartier – UAT (aplicație)

În ton cu ceea ce a fost în istoria României comunitatea („mahalaua”) vrem să reconstruim digital acel spirit cu ajutorul unei aplicații care să pună în comun: vecini, comunități, cartiere.

Aflată în faza de analiză aplicația va fi realizată în regim de PPP prin hackathon organizat de către UAT

 • Voluntari in UAT (aplicație)

Vreau să subliniez importanța acțiunii de voluntariat în cadrul UAT-urilor însă un voluntariat care primește ca răsplată vouchere educaționale

Te poți implica în toate inițiativele UAT si primi puncte, perioada de voluntariat va vi înregistrată și se vor emite pin-uri, insigne, diplome

Obiective :

Parteneri speciali-probleme juridice

Salon HARMONY, str Cantacuzino din Ploiești (intersecția Moș Craciun )
Servicii oferite :
– micropigmentare sprâncene
-extensii gene
– coafor
-unghii gel
-Cosmetica / tratamente cosmetice
– sala Fitness pt femei
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Harmony-Beauty-Salon-278929815636909/

Parteneri

Articole noi

Actualitate59 de minute ago

Sănătatea în vremea lui Barbu Lăutaru – Sanatate

​Franz Liszt, călătorind pe meleagurile noastre acum aproape 2 secole, l-a ascultat pe Vasile Barbu, zis și Barbu Lăutaru, celebru...

Actualitate2 ore ago

Digisport: Tătăruşanu, gafă la debut! Cum a reacţionat antrenorul lui AC Milan când a fost întrebat despre portarul român

Ciprian Tătăruşanu a avut parte de un debut nereuşit la AC Milan, care a terminat la egalitate cu AS Roma,...

Actualitate3 ore ago

Victorie majoră pentru Trump înainte de alegeri: Senatul a confirmat-o în funcție pe Barrett / Conservatorii au acum o majoritate de 6 la 3 în Curtea Supremă – International

Majoritate republicană din Senatul SUA i-a oferit lui Donald Trump o victorie majoră înainte de alegerile de pe 3 noiembrie,...

Actualitate4 ore ago

Erdogan spune că este timpul pentru o soluţie cu două state pe insula Cipru – International

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni că a venit timpul să fie discutată o propunere realistă în ce...

Actualitate5 ore ago

​Tribunalul Bucureşti, aşteptat să ia o decizie în cazul mandatului de primar obţinut de Clotilde Armand – Politic

Tribunalul Bucureşti ar putea lua marţi o decizie privind validarea definitivă a mandatului de primar al Sectorului 1 al Capitalei...

Actualitate6 ore ago

​Business report: ​De ce trebuia reziliat contractul cu Topolinski. Nume de cod ENESCU. Din culisele eşecului României de a cumpăra afacerile CEZ. Cei trei tineri care încearcă să ne ferească de ţepele de Black Friday – Finante & Banci

De ce trebuia reziliat contractul cu Topolinski. Afaceristul amenință jurnaliști ● Nume de cod ENESCU. Din culisele eşecului statului român...

Actualitate7 ore ago

Tatăl unui tânăr mort în Colectiv, întrebări pentru autorități, la cinci ani de la tragedie: Ce legi ați îmbunătățit pentru ca un alt Colectiv să nu se mai întâmple? – Esential

Eugen Iancu, tatăl unuia dintre tinerii morți în incendiul din clubul Colectiv, spune că ar trebui întrebați reprezentanții autorităților, politicieni...

Actualitate8 ore ago

La Stampa: Generația Z, cea mai informată și mai amabilă, care preferă părinţii în locul influencerilor – International

Amabili și informaţi, capabili să stabilească relații empatice prin intermediul internetului și pe rețelele sociale, fără a avea nevoie de...

Actualitate9 ore ago

Subiectele zilei: Mafia pădurilor, descrisă din interior: „Mi s-a reproșat că nu aduc bani la partid“; Calvarul pacienților COVID “oficial vindecați, dar nu sănătoși”; Cine sunt candidaţii infiltraţi de Dan Voiculescu pe listele PSD – Subiectele zilei

Mafia pădurilor, descrisă din interior: „Mi s-a reproșat că nu aduc bani la partid“. Pentru prima dată, un om de...

Actualitate10 ore ago

Die Welt: Gripă sau coronavirus? Vă veți putea da seama – Coronavirus

Nasul curge, gâtul doare și uneori se manifestă tusea: este o infecție cu noul coronavirus, o gripă sau o răceală?...

Actualitate11 ore ago

​ATP Viena: Denis Shapovalov, învins în două seturi de locul 153 ATP / Gael Monfils a abandonat (Rezultatele zilei) – Tenis

Jurij Rodionov (153 ATP) a reușit surpriza zilei la turneul ATP de la Austria învingându-l, scor 6-4, 7-5, pe Denis...

Actualitate12 ore ago

​VIDEO Liga 1: FCSB a făcut spectacol cu Hermannstadt, scor 5-0 / Cum arată clasamentul – Fotbal

FCSB a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 5-0 (4-0), echipa FC Hermannstadt, în ultimul meci al etapei...

Actualitate13 ore ago

Noi măsuri fiscale în Monitorul oficial: Amânarea taxelor până la 25 decembrie, rambursarea TVA cu control ulterior până la 25 ianuarie, scutire impozit specific pentru Horeca, eșalonare simplificată a datoriilor, deductibilitatea testelor COVID și altele – Finante & Banci

​Mult așteptata OUG cu măsuri fiscale a fost publicată în Monitorul oficial. Sunt multe lucruri care interesează mai ales mediul...

Actualitate14 ore ago

Un atac atribuit Rusiei a ucis aproape 80 de combatanți sirieni dintr-o grupare aliată cu Turcia / Ce este Legiunea Sham, care a trimis oameni în Libia și în Nagorno Karabah – International

Aproape 80 de rebeli sirieni aliați cu Turcia au fost uciși luni în lovituri atribuite Rusiei și care au vizat...

Actualitate15 ore ago

SUA, un nou scandal de rasism: Directorul uneia dintre cele mai vechi școli militare, demis fiindcă onora memoria generalilor confederați – International

Directorul unei școli militare americane a fost demis luni, după deschiderea unei anchete privind acuzațiile de rasism sistemic în această...

Actualitate16 ore ago

Prefectul de Sibiu, către un medic care a cerut mai multe paturi COVID: Acum faceţi ca şi cum aţi fi de la presă, pe bune. Ne facem de toată minunea – Coronavirus

Prefectul judeţului Sibiu, Mircea Creţu, s-a arătat deranjat de apelul făcut de un medic de la Unitatea de Primiri Urgenţe...

Actualitate17 ore ago

Tranziția către 100% energii „verzi”- un exercițiu de gândire magică. Avem nevoie de evoluție sau revoluție? – Opinii

Când, în februarie 2019, am prezentat pentru prima dată cititorilor platformei Contributors, mega-proiectul Green New Deali, propus de câțiva membri...

Actualitate18 ore ago

GRAFICE Asociația Școlilor Particulare cere noului prefect al Bucureștiului redeschiderea unităților de învățământ / Ce argumente aduce – Educatie

Asociația Școlilor Particulare solicită noului prefect al Bucureștiului, Traian Berbeceanu, să convoace urgent o ședință a Comitetului Municipiului București pentru...

Actualitate19 ore ago

Covid-19 în Franța: Ipoteza unei noi carantine prinde contur, în fața unui al doilea val „brutal” al epidemiei de coronavirus – Coronavirus

Perspectiva unei noi carantine prinde contur în Franța în fața unui al doilea val „brutal” al epidemiei de Covid-19, care...

Actualitate20 de ore ago

Rezervația naturală Galapagos este amenințată de navele de pescuit ale Chinei – Terra

O flotă de 300 de nave de pescuit chineze se află de trei în apele din jurul arhipelagului Galapagos în...

Top Stiri Comisarul