Connect with us

Actualitate

Intercontinental România, Unirea Shopping și Mecanica Fină S.A., printre companiile amendate de ASF

Comisarul

Publicat

pe

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna august a anului 2022, mai multe decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

Autoritatea de Supraveghere FinanciaraFoto: Agerpres

Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. – Sancționarea domnului Bogdan Alexander Adamescu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și reprezentant legal al societății Compania Hotelieră Intercontinental România S.A., cu amendă în cuantum de 12.500 lei, pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Unirea Shopping Center S.A. – Sancționarea domnului Bogdan Alexander Adamescu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și reprezentant legal al societății Unirea Shopping Center S.A., cu amendă în cuantum de 11.600 lei, pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Electroconstrucția Elco S.A. Alba Iulia – Sancționarea domnului Dorin Bărbănțan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Electroconstrucția Elco S.A. Alba Iulia, cu amendă în cuantum de 10.800 lei, pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Mecanica Fină S.A. – Sancționarea domnului Mollo Sergio, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație – Director general al societății Mecanica Fină S.A. și semnatar al rapoartelor transmise de societate, cu amendă în cuantum de 10.800 lei, pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Comcereal S.A. Slobozia – Sancționarea cu avertisment a domnului Marian Bălan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Comcereal S.A. Slobozia, pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

IOR S.A. – Sancționarea cu avertisment a domnului Oancea Daniel, în calitate de Director general al societății IOR S.A., pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

EL-CO S.A. Tg. Secuiesc – Sancționarea cu avertisment a doamnei Nanca Viorica, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății EL-CO S.A. Tg. Secuiesc, pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Conex Prahova S.A. – Sancționarea cu avertisment a doamnei Jullieta Mihai, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Conex Prahova S.A., pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Sticloval S.A. – Sancționarea cu avertisment a doamnei Ecaterina Popescu, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății Sticloval S.A., pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Vinalcool Argeș S.A. – Sancționarea cu avertisment a domnului Marian Drăgușin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Vinalcool Argeș S.A., pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Utiliteh Services S.A. – Sancționarea cu avertisment a domnului Lucian Constantin Ciofoaia, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Utiliteh Services S.A., pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Sinter Ref S.A. – Sancționarea cu avertisment a domnului Osman Zeiti, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Sinter Ref S.A., pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Evergent Investments S.A. – Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic la Evergent Investments S.A., a fost atenționată dna. Michaela Pușcaș, în calitate de ofițer de conformitate. Deficiența constatată a vizat unele aspecte privind regulile de evaluare a activelor FIA. Totodată, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor deficiențe.

SIF Oltenia S.A. – Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic la SIF Oltenia S.A., au fost dispuse următoarele sancțiuni / măsuri:

 • sancționarea cu avertisment a SIF Oltenia S.A.;
 • sancționarea cu avertisment a dnei. Viorica Bălan, în calitate de ofițer de conformitate (RCCO);
 • sancționarea cu avertisment a dnei. Daniela Budin, în calitate de ofițer de conformitate PCSB – CFT;
 • atenționarea dlui. Sorin Iulian Cioacă, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație (începând cu 03.12.2020) și Director general (începând cu 16.12.2020);
 • atenționarea dlui. Mihai Trifu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație;
 • atenționarea dlui. Codrin Matei, în calitate de membru al Consiliului de Administrație și membru în Comitetul de Nominalizare și Remunerare;
 • atenționarea dlui. Mihai Zoescu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație;
 • atenționarea dnei. Andreea Cosmănescu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație;
 • atenționarea dlui. Adrian Andrici, în calitate de membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare (perioada 04.12.2020 – 20.06.2021);
 • atenționarea dlui. Tudor Ciurezu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director general (perioada 14.05.2019 – 12.10.2020);
 • atenționarea dlui. Cristian Bușu, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație și Director general adjunct (perioada 14.05.2019 – 03.12.2020);
 • atenționarea dnei. Anina Radu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație (perioada 14.05.2019 – 12.10.2020);
 • atenționarea dlui. Radu Hanga, în calitate de membru al Consiliului de Administrație (perioada 14.05.2019 – 04.05.2020);
 • atenționarea dnei. Ana Barbara Bobircă, în calitate de membru al Consiliului de Administrație (perioada 14.05.2019 – 15.05.2020);
 • atenționarea dlui. Nicolae Stoian, în calitate de membru al Consiliului de Administrație (perioada 14.05.2019 – 12.10.2020);
 • atenționarea dnei. Carmen Popa, în calitate de membru al Consiliului de Administrație (perioada 14.05.2019 – 12.10.2020).
 • Totodată, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor deficiențe.

Principalele deficiențe constatate au vizat unele aspecte privind cadrul procedural/organizatoric și gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate.

UniCredit Bank, în calitate de depozitar – Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic la UniCredit Bank, au fost dispuse următoarele măsuri:

atenționarea dnei. Irina Savastre, în calitate de Conducător al Departamentului Servicii Globale de Custodie (perioada 26.02.2019 – 20.09.2021);

atenționarea dnei. Viviana Trăistaru, în calitate de Conducător al Departamentului Servicii Globale de Custodie (începând cu data de 30.09.2021). Deficiența constatată a vizat aspecte privind cadrul procedural/organizatoric.

ASIGURĂRI

Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. – societatea a fost sancționată cu amendă în cuantum de 1.023.200 lei pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare. În sarcina societății au fost impuse următoarele măsuri: în termen de 3 luni de la data primirii deciziei, societatea va raporta modul de implementare a măsurilor luate privind guvernanța activităţii investiţionale, precum și modul în care a ținut cont de recomandările echipei de control cuprinse în procesul verbal. De asemenea, societatea a fost sancționată și cu amendă în cuantum de 333.373 lei pentru nerespectarea prevederilor OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară cu modificările și completările ulterioare.

Allianz-Țiriac Asigurări S.A. – societatea a fost sancționată cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 35 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 cu privire la netransmiterea raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2021 în termen de 6 luni de la încheierea exercițiului financiar.

BRD Asigurări de Viață S.A. – societatea a fost sancționată cu amendă în cuantum de 129.000 lei pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, în sensul neactualizării în termenul legal a procedurilor și politicilor interne referitoare la implementarea legii anterior menționată.

Grawe România Asigurare S.A. – Societatea a fost sancționată cu avertisment scris pentru plata cu întârziere a despăgubirilor cuvenite în cazul a 3 dosare de daună, respectiv pentru încălcarea prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

h2. PENSII PRIVATE

BRD – Groupe Société Générale S.A., în calitate de intermediar de pensii private, a fost sancționată cu avertisment scris pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale legate de activitatea de marketing a fondurilor de pensii private.

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 553.900 lei și avertisment scris, pentru faptul că nu a asigurat, potrivit legii, aplicarea unor mecanisme interne adecvate și efective de verificare necesare, în acord cu dimensiunea, natura și complexitatea activității acestuia, în ceea ce privește controlul datelor din balanțele contabile ale societății. Totodată, la nivelul societății nu s-a asigurat înregistrarea tuturor documentelor de uz intern.

Doamna Alina Cecilia Andreescu, în calitate de Director general al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., în perioada controlată, a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 67.800 de lei și avertisment scris, pentru situații de nerespectare a prevederilor legale în ceea ce privește anumite fluxuri operaționale, precum: actualizarea datelor participanților, situații punctuale de întârziere a plăților efectuate către beneficiari, publicarea unor situații financiare cu date eronate, erori de raportare și informare a participanților etc.

Doamna Adriana Mîndrilă, în calitate de persoană care a asigurat în perioada controlată conducerea structurii de audit intern a BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 2.100 de lei ca urmare a faptului că nu a planificat și nu a desfășurat, în perioada controlată, misiuni de audit care să determine eficacitatea şi caracterul adecvat al mecanismelor şi procedurilor administratorului cu privire la activitatea contabilă proprie a societății.

Doamna Elena-Mihaela Pruteanu, în calitate de persoană care a asigurat în perioada controlată conducerea structurii de control intern a BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 2.100 de lei ca urmare a faptului că nu a monitorizat și nu a verificat cu regularitate aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor normative, specifice activității de administrare a fondurilor de pensii private, şi a procedurilor interne, pentru a ține evidenţa neregulilor descoperite, nu a depus toate diligențele pentru a preveni orice situație de încălcare a prevederilor actelor normative aplicabile sau a procedurilor interne ale administratorului şi nu a formulat propuneri de măsuri ferme pentru remedierea situațiilor de neconformitate.

Doamna Maria-Alina Petru, în calitate de persoană care conduce structura de control intern în cadrul NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 1.600 de lei ca urmare a faptului că nu a îndeplinit corespunzător atribuția de urmărire a ducerii la îndeplinire de către societate a măsurilor dispuse de către A.S.F.

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. – Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control inopinat la NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., au fost dispuse următoarele măsuri:

 • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.800 lei și avertisment scris a dnei. Andreea Marina Pipernea, în calitate de Director general;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.400 lei și avertisment scris a dnei. Florina Mihaela Decei, în calitate de Contabil Șef;
 • sancționarea cu avertisment scris a dlui. Bogdan Costin Vlad, în calitate de persoană care conduce structura de audit intern a NN Pensii S.A.F.P.A.P. S.A.

Totodată, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor deficiențe/mitigarea unor riscuri. Principalele deficiențe constatate au vizat unele aspecte privind guvernanța, activitatea unei funcții cheie, cadrul procedural și activitatea operațională.

Parteneri speciali-probleme juridice

Salon HARMONY, str Cantacuzino din Ploiești (intersecția Moș Craciun )
Servicii oferite :
– micropigmentare sprâncene
-extensii gene
– coafor
-unghii gel
-Cosmetica / tratamente cosmetice
– sala Fitness pt femei
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Harmony-Beauty-Salon-278929815636909/

Parteneri

Articole noi

Actualitateo oră ago

Macron promite „noi sancțiuni europene” împotriva Rusiei pentru anexarea ilegală celor patru regiuni ucrainene

Preşedintele francez Emmanuel Macron s-a angajat duminică să „conlucreze cu partenerii săi europeni la noi sancţiuni” împotriva Rusiei, după anexarea...

Actualitate3 ore ago

Ucraina are sprijinul a 10 țări, până acum, pentru a se alătura NATO

Mihailo Podoliak, un consilier al șefului biroului președintelui Zelenski, a scris pe Twitter că cei care susțin cererea sunt „în...

Actualitate5 ore ago

​VIDEO Viral cu dansul victoriei. Militarii ucraineni au făcut adevărate coregrafii înainte de a elibera complet orașul Lîman

Moralul armatei ucrainene este foarte ridicat după ce au reușit să elibereze complete orașul Lîman, lucru confirmat duminică și de...

Actualitate7 ore ago

Vladimir Putin și criza din energie: Cum îl ilustrează o revistă din Polonia pe liderul de la Kremlin

Revista săptămânală Wprost își ilustrează coperta acestui număr cu o imagine cu Vladimir Putin sugestivă pentru criza din energie provocată...

Actualitate10 ore ago

Astronomii au intrat puțin în panică / Nature a retractat unul dintre cele mai senzaționale studii din ultimii ani / Orașele Mayașe erau poluate cu mercur

Astronomii au intrat puțin în panică ● Vocea lui Darth Vader va fi generată de un AI ● Revista Nature...

Actualitate12 ore ago

Ionuţ Moşteanu, despre cazul deputatului PSD exclus din partid în urma unui scandal sexual: Este caz penal. Marcel Ciolacu, ai de gând să faci ceva?

Deputatul USR Ionuţ Moşteanu spune despre deputatul PSD Aurel Bălășoiu exclus din partid din cauza unui scandal sexual că trebuie...

Actualitate14 ore ago

Formula 1: Mercedes a fost amendată din cauza lui Lewis Hamilton – Regula încălcată de britanic

​Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) a amendat echipa Mercedes cu 25.000 de euro ​​pentru că nu a raportat că Lewis...

Actualitate16 ore ago

VIDEO Marius Șumudică a dansat de bucurie după victoria echipei sale din campionatul Arabiei Saudite

Marius Șumudică a dansat de bucurie după victoria obținută acasă de Al Raed, scor 2-1, împotriva formației Al Adalh. Confruntarea...

Exclusiv17 ore ago

Cea mai amplă ediție a programului Huawei Seeds for the Future s-a încheiat cu o ceremonie de premiere a studenților din România și Republica Moldova

București, 28 septembrie 2022. Huawei a încheiat cea de-a noua ediție a programului Seeds for the Future cu o ceremonie...

Actualitate18 ore ago

Handbal (f): România a câștigat Trofeul Carpați – Victorie în fața Spaniei

Echipa naţională de handbal feminin a României a încheiat a câștigat Trofeul Carpaţi, după ce a învins reprezentativa Spaniei, scor...

Actualitate20 de ore ago

SuperLiga: CFR Cluj învinge Petrolul Ploiești cu un gol marcat în prelungiri

Dan Petrescu a rămas pe banca echipei CFR Cluj, dar jocul campioanei en-titre a României suferă în continuare. Ardelenii s-au...

Actualitate22 de ore ago

Novak Djokovic se va duela pentru titlul de la Tel Aviv – Sârbul, pus în dificultate de locul 104 ATP

Roman Safiullin a reușit doar în setul secund să îi pună probleme lui Novak Djokovic, iar sârbul a obținut sâmbătă...

Exclusiv24 de ore ago

Cum îți pregătești autoturismul pentru iarnă?

 Iarna se apropie cu pași incredibil de repezi, iar tu trebuie să îți pregătești autoturismul pentru condiții meteo extreme, precum...

ActualitateO zi ago

Gazprom a redus sâmbătă livrările de gaze destinate Republicii Moldova cu 30%, invocând motive tehnice

Grupul rus Gazprom a redus sâmbătă livrările de gaze naturale către Republica Moldova cu aproximativ 30%, a declarat directorul companiei...

usi de intrare apartament usi de intrare apartament
DiverseO zi ago

Vrei sa iti renovezi locuinta? Iata ce criterii trebuie sa bifeze cele mai bune usi de intrare in apartament!

Daca locuiesti la bloc, este necesar sa stii ca apartamentul tau este in permanenta expus unor riscuri aparte. Tentativele de...

ActualitateO zi ago

Formula 1: Charles Leclerc, pole-position în MP din Singapore – Rezultat modest pentru Max Verstappen

Charles Leclerc a fost cel mai rapid în calificările pentru Marele Premiu de Formula 1 din Singapore, el urmând să...

DiverseO zi ago

Piese utilaje: ce greșeli să evitați pentru a preveni defecțiunile

Excavatoare și încărcătoare pe roți sau pe șenile, buldozere, încărcătoare telescopice, basculante articulate, toate sunt utilaje extrem de complexe și...

ActualitateO zi ago

Pelerinajul Sf. Parascheva de la Iași 2022. Procesiunile încep cu o săptămână mai devreme

​Racla cu Moaştele Sfintei Cuvioasei Parascheva va sta timp de o săptămână în baldachinul amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane din...

ActualitateO zi ago

Putin amână stagiul militar de toamnă / Cum ar putea fi trimiși noi recruți la război

Preşedintele rus Vladimir Putin a amânat cu o lună efectuarea stagiului militar în această toamnă din cauza saturaţiei centrelor de...

ExclusivO zi ago

De ce sunt companiile din România atractive pentru personalul asiatic?

Dacă dorești să îți extinzi echipa, vei descoperi în curând că angajarea unor oameni din alte țări poate deveni complicată....

Top Stiri Comisarul